Професійність вчителя – шлях до гармонії всередині учнівського колективу


6-7 квітня 2015 року у львівській школі № 84 відбувся тренінг для вчителів на тему «Ефективні комунікації в управлінні конфліктами», на якому члени педколективу спробували спільними зусиллями витлумачити основні поняття та критерії їх оцінки, моделювали конкретні конфліктні ситуації та шукали шляхи їх вирішення, готували карти конфліктів, аналізували потреби та інтереси сторін конфліктів, розглянули ключові принципи ефективних комунікацій.

«Робота із вчителями є одним із важливих аспектів в рамках реалізації проекту "Соціально-культурна адаптація внутрішньо переміщених дітей на базі середньої школи № 84 м. Львів", - зазначає керівник проекту Наталія Проць. - Саме вчителі безпосередньо працюють з дітьми, часто стають свідками конфліктних ситуацій і в будь-яких умовах повинні налагоджувати гармонійний процес навчання, як інтелектуально, так і емоційно, психологічно. Окрім того, поява у колективі нових дітей (в даному випадку дітей ВПО) потребує грамотного підходу до їхньої інтеграції та кращої адаптації у новостворених умовах». 

Описана вище діяльність здійснюється в рамках виконання проекту "Соціально-культурна адаптація внутрішньо переміщених дітей на базі середньої школи № 84 м. Львів", що реалізується ГО «Центр просвітництва та розвитку людини» за підтримки МФ "Відродження", метою якого є сприяння інтеграції та соціально - культурній адаптації дітей - внутрішньо переміщених осіб в активне життя місцевої громади, налагодження тісного діалогу та побудова взаєморозуміння між дітьми у середній школі № 84 м. Львів шляхом проведення навчальних, культурно-просвітницьких та інформаційних заходів для кращих можливостей особистісного розвитку дітей, розбудови стосунків довіри, запобігання можливим непорозумінням між місцевими та переселеними дітьми.Коментарі

Популярні публікації