Про нас у фахових виданнях

Дякуємо Центр "Жіночі перспективи" за підтримку наших ініціатив. 
А за одне і ділимося деякими напрацюваннями.

ГО “Центр просвітництва та розвитку людини”, реалізуючи проект «Імідж громади – необхідна складова її сталого розвитку», упродовж червня 2017 року провела п’ять фокус-групових досліджень в опорних селах Давидівської ОТГ. Метою проведення цих заходів було вивчення потреб мешканців Давидівської ОТГ та визначення основних пріоритетів її розвитку для подальшого формування іміджевої стратегії ОТГ.
Під час їх проведення учасники мали змогу активно дискутувати з питань, що турбують громаду, про перспективи подальшого розвитку громади, про те, які чинники можуть бути об’єднуючими у громаді тощо.
Узагальнюючи результати фокус-груп в усіх опорних селах, можна виявити найтиповіші проблеми. Це – відсутність належного внутрішнього транспортного сполучення та сполучення з районним центром, який ще залишається надавачем різноманітних послуг, в тому числі соціальних, для мешканців Давидівської ОТГ; це недостаня поінформованість про адміністративні послуги і умови їх надання всередині ОТГ; також це відсутність належної комунікації органів місцевого самоврядування, громадськості та мешканців Давидівської ОТГ загалом; низька активність громади; відтік молоді у місто, в обласний центр за відсутності достатньої кількості робочих місць та відповідного дозвілля тощо. 
Водночас, об’єднуючими факторами учасники фокус-груп назвали: спільність історії, оскільки значна кількість мешканців Давидівської ОТГ є примусовими переселенцями з етнічних українських земель, що знаходяться на території сучасної Польщі; спільні заходи для усіх громад, які об’єдналися в ОТГ; активізація суспільно активних мешканців громади, які б сприяли формуванню колективної думки в інтересах розвитку ОТГ; налагодження системи комунікації з органами місцевого самоврядування, посилення рівня інформативності про їх діяльність і про адміністративні послуги, які надаються мешканцям Давидівської ОТГ; необхідність формування системи стимулів для розвитку підприємництва всередині ОТГ тощо.
Учасники фокус-груп відзначили необхідність бренд-менеджменту як елементу розвитку Давидівської ОТГ і, водночас, як об’єднуючого фактору для громади. При цьому наголосили на необхідності залучення широкої громадськості до цього процесу.

Коментарі

Популярні публікації