Мета та завдання

Громадська організація «Центр просвітництва та розвитку людини» є добровільним громадським об'єднанням, діяльність якої спрямована на формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, пропагування здорового способу життя, зміцнення інституту сім'ї, підвищення рівня правової культури та правосвідомості у суспільстві, як необхідних умов духовного, фізичного, морального, економічного та демографічного відродження України. 

Організація працює в напрямку створення сприятливих умов для всебiчного (інтелектуального, культурного, духовного) розвитку осіб, що потрапили чи живуть у складних соціально - економічних, політичних, психологічних умовах (люди, що проживають у сільських місцевостях; внутрішньо переміщені особи, діти із «кризових сімей» тощо) шляхом реалізації програм навчання та розвитку, організації активного дозвілля, надання правової та психологічної допомоги.

Цільовими групами організації є сільські громади, внутрішньо переміщені особи, діти із «кризових сімей».

Основні напрямки діяльності організації:

1. Неформальна освіта, освіта протягом життя. Реалізація освітніх ініціатив здійснюється шляхом проведення тренінгів, семінарів, інших навчальних заходів з особистісного розвитку, самоменеджменту, працевлаштування, започаткуванню власної справи, участі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади; практикується застосування нетрадиційних способів навчання з метою виявлення внутрішнього потенціалу людини (арт-терапія, театральні методики).

2. Надання правової та психологічного допомоги, проведення просвітницьких заходів для підвищення правової культури та правосвідомості у суспільстві.

3. Створення/облаштування місць - центрів активності громади.

4. організація та проведення наукових досліджень; проведення громадського моніторингу та опитування громадської думки.


Коментарі

Популярні публікації